ประเภท : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ BIG PRO DAY...

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ BIG PRO DAYS 12 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรั... [อ่าน : 607 ครั้ง]

คอมกราฟิกกับวันภาษาไทย

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านบทอาขยานพร้อมเต้นคอฟเวอร์กิจกรรมวั... [อ่าน : 533 ครั้ง]