ประเภท : วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์
อบรมหลักสูตรระยะสั้น 2D/3D Animation ณ Chien Hsin University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

ตัวแทนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2D/3D Animation ณ Chien Hsin University... [อ่าน : 619 ครั้ง]