อบรมเชิงปฏิบัติการ BIG PRO DAYS 12

ข่าวกิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 16:00 น. 522 ครั้ง นายเอกนรินทร์

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ BIG PRO DAYS 12 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิร์ด

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 จัดโดย Big camera ให้ความรู้เกี่ยวกับ Passion and Solution 

รูปภาพประกอบ :