แนวทางประกอบอาชีพ

นักออกแบบกราฟิก 

 

ช่างภาพ

 

นักผลิตงานมัลติมีเดีย

 

นักออกแบบสร้างสรรค์การจัดงาน