คอมกราฟิกกับวันภาษาไทย

ข่าวกิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 15:31 น. 456 ครั้ง นายเอกนรินทร์

 

 

กิจกรรมวันภาษาไทย ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ลานโดม วอศ.ธนบุรี

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมประกวดอ่านบทอาขยานพร้อมเต้นคอฟเวอร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

รูปภาพประกอบ :